Buda Halala

Attila ve kardeşi Bleda

Buda Halala, Macar şair Janos Arany'nin Hunlar hakkındaki 1864 tarihli yapay destanıdır. Hun kralı Buda'nın yaşlılığı döneminde kardeşi olan Etele ile olan ilişki ve mücadelelerini konu edinir. Buda'nın diğer bilinen ismi Bleda'dır. Etele ise Attila olarak bilinir. Destanda Bleda ile Attila arasındaki mücadeleler Attila'nın Hun tahtının başına geçmesiyle sonuçlanır. Destanda Hunlar ile Macarlar'ın kardeş olduğunu yazan Mucizeli Geyik destanı ile ilgili motifler de vardır. Destanda sihirli kılıç Attila'nın eline geçer. Attila sihirli kılıcı kardeşi Buda'ya karşı verdiği mücadelelerde kullanmıştır. Fakat sihirli kılıç Buda ile olan mücadelede özelliğini yitirmiştir. Destanın ilerleyen bölümlerinde Buda, sihirli kılıçla öldürülmüştür. Buda'nın bu sihirli kılıçla öldürülmesinden sonra Hun hanlığı yok olmaya mahkum edilir. Bu destan Arany'nin Hunlar hakkında yazmayı tasarladığı üçlemenin ilki olarak dikkat çekmektedir. Attila'nın savaşları ve mücadeleleri konu olacak diğer iki eser ise yazarın ölümü yüzünden yazılamamıştır. Günümüzde Hun İmparatoru Attila "tanrının kılıcı" olarak bilinmektedir.[1]

Kaynakça

  1. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi - 4. Cilt (1986 bas.). s. 1965.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.