Brahmi alfabesi

Ashoka sütununda Brahmi alfabesi

Brahmi alfabesi, sayıları yüzden fazla olan hece işaretleri ve alfabe karışımı Hint yazı şekillerinin öncüsüdür. En eski belgelerden Brahmi yazısı tüm Hindistan'da milattan önce 3. yüzyılda Asoka (Devanāgarī: अशोकः; /aɕoːkə(hə)/ döneminde kullanıldığı kanıtlanmıştır. Tarihi Ashoka fermanlarına kadar dayanmaktadır. Ayrıca birçok dilbilimci Brahmi alfabesini Türklerin de kullandığını düşünmektedir.[1]

Hint Budist misyonerlerden Brahmi yazısını öğrenen Toharlar ve Sakaların Brahmi yazısıyla bıraktıkları dil mirasları, daha çok dinî-felsefi nitelikli, Budist içerikli çeviri veya uyarlamalar, kısmen de ticari belgelerdir. Uygur Türkleri de Brahmi yazısıyla, tıpkı Sakalar ve Hint-Avrupalı Toharlar gibi, daha çok Budizmi anlatan eserler yazmışlardır.[2]

Harfler

Fenike alfabesinden olası Brahmi türetme
Yunan Α Β Γ Δ Ε Υ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ϻ Ϙ Ρ Σ Τ
Fenike
Brahmi ? ? ?
Devanagari
UFA /a/ /ba/ /ga/ /dha/ /ḍha/ / / /va/ /da/? /ḍa/? / / /tha/ /ṭha/ /ya/ /ka/ /ca/ /la/ /ma/ /na/ /ṇa/ /śa/* / / /pa/ /pha/ /sa/* /kha/ /cha/ /ra/ /ca/* /ta/ /ma/

Sanskritçe alfabenin Uluslararası alfabe ile yazımı

Kaynakça

  1. http://byvm.kapadokya.edu.tr/2.-TURK-DILININ-ALFABELERI
  2. Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ, Ankara 2006, s. 62.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.