Brahmi alfabesi

Brahmi alfabesi, sayıları yüzden fazla olan hece işaretleri ve alfabe karışımı Hint yazı şekillerinin öncüsüdür. En eski belgelerden Brahmi yazısı tüm Hindistan'da milattan önce 3. yüzyılda Asoka (Devanāgarī: अशोकः; [aɕoːkə(hə)] döneminde kullanıldığı kanıtlanmıştır. Tarihi Ashoka fermanlarına kadar dayanmaktadır. Ayrıca birçok dilbilimci Brahmi alfabesini Türklerin de kullandığını düşünmektedir.[1]

Ashoka sütununda Brahmi alfabesi

Hint Budist misyonerlerden Brahmi yazısını öğrenen Toharlar ve Sakaların Brahmi yazısıyla bıraktıkları dil mirasları, daha çok dinî-felsefi nitelikli, Budist içerikli çeviri veya uyarlamalar, kısmen de ticari belgelerdir. Uygur Türkleri de Brahmi yazısıyla, tıpkı Sakalar ve Hint-Avrupalı Toharlar gibi, daha çok Budizmi anlatan eserler yazmışlardır.[2]

Harfler

Fenike alfabesinden olası Brahmi türetme
YunanΑΒΓΔΕΥΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠϺϘΡΣΤ
Fenike
Brahmi???
Devanagari
UFA[a][ba][ga][dha][ḍha][ ][va][da]?[ḍa]?[ ][tha][ṭha][ya][ka][ca][la][ma][na][ṇa][śa]*[ ][pa][pha][sa]*[kha][cha][ra][ṣa]*[ta][ṭa]

Sanskritçe alfabenin Uluslararası alfabe ile yazımı

Kaynakça

  1. http://byvm.kapadokya.edu.tr/2.-TURK-DILININ-ALFABELERI
  2. Hatice Şirin User, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ, Ankara 2006, s. 62.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.