Bozunma ürünü

Bozunma ürünü, yavru ürün, yavru izotop, radyoyavru veya yavru nüklit, radyoaktif bozunma sonrasında arta kalan nüklittir. Radyoaktif bozunma genellikle bir dizi adımlar halinde ilerler ve bu adımların bütünü bozunma zinciri olarak adlandırılır. 238U'nun 234Th'ye bozunması ardından 234mPa ve ardından 206Pb'ye bozunmalar, bozunma zincirine bir örnektir.

  • 234Th, 234mPa,…,206Pb ürünleri 238U' in bozunma ürünleridir.
  • 234Th, 238U ebeveyninin yavrusudur.
  • 234mPa (234 metakararlı) ise 238U' in torunudur.
Kurşun-212 den kurşun-208'e bozunma, bu bozunma ara ürünler içerir.

Bunlar aynı zamanda 238U' in yavru ürünleri olarak ifade edilebilirler.[1]

Bozunma ürünleri, radyoaktivitenin anlaşılmasında ve radyoaktif atık yönetiminde öneme sahiptir.

Kaynakça

  1. Glossary of Volume 7 (Depleted Uranium — authors: Naomi H. Harley, Ernest C. Foulkes, Lee H. Hilborne, Arlene Hudson, and C. Ross Anthony) of A review of the scientific literature as it pertains to gulf war illnesses.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.