Bozgunculuk

Bozgunculuk, çaba gösterilmeden yenilginin kabullenilmesidir. Günlük hayatta bozgunculuk olumsuz bir çağrışıma sahiptir ve psikolojide pesimizm ile bağdaştırılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.