Bower

Bower, web üzerindeki istemci tarafı programlama için geliştirilmiş bir paket yönetim sistemidir. Twitter bünyesinde geliştirilmiş olup birçok geliştirici tarafından destek verilmiş bir takım çalışmasıdır[1]. Bower paketleri github üzerinde tutulur ve paketlerin semver (semantik versiyonlama) kurallarına göre versiyonlanması bir önşarttır.

  1. Bower Hakkında, Bower Resmi Sitesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.