Sınır Geçit Protokolü

Sınır Geçit Protokolü (Border Gateway Protocol) internet üzerinde kararların çekirdeğe yönlendirilmesine imkan sağlar. BGP gerçekten de güvenilir, sağlıklı çalışan bir yönlendirme protokolü olmasına karşın yavaş bir yönlendirme protokolüdür. Bu protokol bir IP network tablosunu korur ya da otonom sistemler arasında network ün ulaşılabilirliğini gösterir. Yol vektörü protokolü gibi tarif edilir.

Sınır Geçit Protokolü dış geçit protokolünün (EGP) tamamen dağıtılmış yönlendirimini çekirdek ARPAnet modelinden NFSNET omurgası içeren dağıtılmış sistem modeline çevirmek amacıyla yaratılmıştır. Bu durum internetin gerçekten dağıtılmış bir sistem olmasını sağlar. 1994 den bu yana BGP 4 versiyonu internet üzerinde kullanılmaktadır. Tüm önceki versiyonlar şimdi demode olmuşlardır. Versiyon 4 de yapılan tüm geliştirmeler Classless Inter-Domain Routing e destek sağlamıştır ve route aggregation kullanımı yönlendirme tablolarının boyutlarının azalmasını sağlamıştır. 2006 Ocak ayından bu yana versiyon 4, RFC 4271 in içinde kodlanmıştır. Versiyon 4 önceki RFC 1771 inkabaca 20 defa gözden geçirilmiş versiyonunu temel alır. RFC 4271 versiyonda hata numaraları düzeltilmiş, karmaşıklık giderilmiş ve endüstri pratiğine daha yakın bir hale getirilmiştir.

Birçok internet servis sağlayıcısı diğer servis sağlayıcılarıyla iletişim kurmada BGP'yi kullanır (özellikle bu sağlayıcılar multihomed ise. (BGP kullanılan bir sistemde yedekli bir bağlantıya ihtiyaç duyabiliriz. Bunun için birden fazla ISP ye bir bağlantı oluşturmamız gerekecek. buna multihoming diyoruz. ) ) BGP yi Sinyal Sistemi 7 (SS7) ile karşılaştırırsak sağladığı PSTN üzerinde çekirdek arama ayarları protokolüdür. Çok geniş özel IP networkleri içsel olarak BGP yi kullanır. Buna OSPF (Open Shortest Path Fisrt) in katılması bir örnek olabilir. BGP kullanımının bir diğer nedeni ise BGP networkünün çoklu erişim noktalarından ISP (RFC 1998) ya da çoklu ISP lerden daha iyi fazlalıklarının olmasıdır.

Çalışma

BGP komşuları, konfigürasyonun yönlendiriciler arasında TCP oluşturumunun port 179 üzerinde kurulumunun elle yapılmasına bir imkandır. Bir BGP spikeri periyodik olarak 19 byte lık canlı mesajları ana bağlantıya gönderir(her 60 saniyede). Bu yönlendirme protokolleri arasında BGP TCP'yi nakletme protokolü olarak eşşizdir.

BGP otonom sistemin içinden (AS) geçtiği zaman iç BGP (IBGP or Interior Border Gateway Protocol) olarak adlandırılır. Otonom sistemler arasından geçtiğinde ise dış BGP (EBGP or Exterior Border Gateway Protocol) olarak adlandırılır. Diğer bir AS ise bilgi değişimi yapan AS'nin sınırında olan yönlendiriciler sınır ya da uç yönlendiriciler olarak adlandırılır. İşletim sisteminde IBGP yönleri dış BGP den ya da herhangi bir iç yönlendirici protokoldendaha az tercih edilen 200 yönetimsel mesafesindedir. Diğer yöneltici uygulamalar da EBGP'yi IGP'ye tercih eder. Ayrıca BGP, bağlantı güvenliğinin sağlanması için '''MD5''' ile erişimin yetkilendirilmesini sağlar.

Tablolar

BGP ile haberleşmek için bir yönlendirici 3 tablo tutar.

Eklentilerin Haberleşmesi

OPEN süresince , BGP konuşmacıları çoklu uzantıları ve çeşitli kurtarma modları da dahil olmak üzere oturumun isteğe bağlı yetenekleri ile iletişime geçebilirler. Eğer BGP ye yönelen çoklu uzantılar yaratılış esnasında anlaşıyorsa, BPG konuşmacıları Ağ Katmanı Ulaşılabilirlik Bilgisine(NLRI) ön ek olarak bir adres ailesi ön eki olarak tanıtırlar. Bu aileler IPv4(default), IPv6, IPv4/IPv6 Sanal Özel Ağlar ve çok noktaya yayın yapan BGP’leri kapsar.

Sonlu Durum Makinesi

BGP state machine

Faaliyetleri içinde aynı işi yaptığı eşleri ile beraber karar alabilmek için, BPG eşi 6 durum içeren basit bir sonlu durum makinesi(FSM) kullanır; Boş, Bağlantı,Aktif,Açık Gönderim, Açık Onay, Kurulmuş. Her karşılıklı eşleşme (peer-to-peer) için bir BPG uygulaması bu 6 durumu bir değişkende tutar. BGP protokolü her eşin bir durumdan diğerine değişimini belirtmek için bir mesaj tanımlar. İlkdurum BOŞ olma durumudur. BOŞ olma durumunda, BGP tüm kaynakları başlatır, tüm gelen BGP bağlantı girişimlerini reddeder, eşbir TCP bağlantısı başlatır. İkinci durum BAĞLANTIdır. BAĞLANTI durumunda router TCP bağlantısının gönderilmesini ve AÇIK GÖNDER durumuna geçişin başarılı olmasını bekler. Eğer başarısız olursa, Bağlantıyı tekrar deneme zamanlayıcısını çağırır ve sona ermesi ile beraber AKTİF durumuna geçer. AKTİF durumunda yönlendirici Bağlantıyı tekrar deneme zamanlayıcısını sıfırlar ve BAĞLANTI durumuna döner. AÇIK GÖNDERİM durumunda yönlendirici bir AÇMA mesajı gönderir ve AÇIK ONAY durumuna geçmek için başka bir mesajın gelmesini bekler. Canlı tutma mesajları değiş-tokuş yapılır, başarım sağlandıktan sonra yönlendirici KURUM durumuna geçer.KURUM durumunda yönlendirici eşine canlı tutma, güncelleme ve bildirim mesajları gönderir veya alabilir.

Boş Durum

 • 179 nolu TCP portu kapalı olabilir.
 • Yönlendiricide eşinin adresi yanlış yapılandırılmış olabilir.
 • 1023 üzerinde herhangi bir TCP portu açık olmayabilir.
 • AS numarası yönlendirici üzerinde yanlış yapılandırılmış olabilir.

Bağlantı Durumu

 • TCP bağlantı noktası 179 açık olmayabilir.
 • 1023 üzerinde rastgele bir TCP bağlantı noktası açık olmayabilir.
 • Eş adresi yönlendiricide yanlış yapılandırılmış olabilir.
 • AS numarası yönlendiricide yanlış yapılandırılmış olabilir.

Aktif Durum

 • TCP 179. portta açık değildir.
 • 1023 portu üzerinde rastgele TCP açık değildir.
 • BGP yapılandırma hatası.
 • Ağ yoğunluğu.
 • Sabit olmayan ağ arayüzü.

Açık Gönderim Durumu

Açık Onayla Durumu

Bağlantı Kuruldu Durumu

Kaynaklar

Dış bağlantılar

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.