Bor Ovası

Bor Ovası, Niğde ili sınırları içerisinde bulunan büyük ovadır. Ortalama yüksekliği 1100 metredir. Kuzeyinde Hasan Dağı ve Keçikalesi kasabası, güneyinde Ulukışla Platosu yer alır. Ova akarsular bakımından yetersiz olduğundan tarımsal faaliyetler için elverişli değildir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.