Bogie

Tipik Amerikan yük vagonu boji'si (Bettendorf tasarım tipi)

Boji, demiryolu taşıtlarının bir bileşenidir. Görevi tekerleklerin hareketini sağlamak ve taşıtın geri kalan kısmını taşımaktır.

Anlamı

Boji'in esas kullanım amacı uzun olan demiryolu taşıtlarının kıvrımlı raylarda daha uyumlu geçişini sağlamak, rijid yapıya sahip olan sabit konumlu tren tekerlek dingilinde taşıtın vagon kısmında rayların pozisyonlarındaki düzensizliklerle olan bağını yok etmek amacı ile ikinci bir yay basamağı elde edebilmek ve böylece de sürüşteki konforu artırmaktır. Boji'ler daha iyi sürüş özellikleri sağlamak, rayda daha az aşınmaya yol açmak ve daha az raydan çıkma tehlikesi sunmak ile yükümlü bileşendir. Boji'deki dingil sayısı arttıkça ray kıvrımlarından geçişteki konumlanışları daha da önem kazanmaya başlar.

Temelleri

Boji'nin gözlemleneceği sabit noktalar dingil kutularıdır. Dışarıdan konumlandırılmış yük vagonu bojileri için yatay genişlikleri; tekerlek dingilleri ve boji gövdesini uyumlu tutmak içindir ve UIC rayları için standart bir değer taşırlar. Dışarıdan konumlandırmadaki kasıt dingil yuvası ve boji gövdesinin parçalarının teker disklerinin dışında bulunmasıdır ki, içerden konumlandırılmış bojilerde tekerlerin arasında bulunurlar.

Yolcu vagonu ve lokomotif bojileri iki aşamalı yay sistemine sahipken, yük treni bojileri genelde tek aşamalı yaya sahiptirler. Teker dingil bileşenleri ile boji arasında birincil yay, boji ile vagon arasında ise ikincil yay yer alır.

Dingil yuvası üzerinde yer alan birincil yay tabaka, burma ya da lastik yaydır.

İkincil yay ise yolcu vagonlarında genelde burma ya da hava yaylarından, lokomotif bogîlerinde ise burma yaylardan oluşur

Bojiler daha da karmaşık halde olabilirler.

Galeri

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 7/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.