Bleda

Bir Macar ressam tarafından resmedilen Hun hükümdarı Bleda ve kardeşi Attila.

Bleda (Buda) tahminlere göre 390 yılında doğan Hun hükümdarı.

Bleda, Hun Kurultayında tüm Hun boylarınca Kağan veya Han olarak seçilip kabul görmüştür. Ancak gerçek gücü küçük kardeşi Attila elinde tutmaktaydı. Tüm Hun taarruzlarında adı geçiyordu.

444 yılından itibaren Bleda küçük kardeşi Attila'yı engellemeye başladı. Bleda 445 yılında kurultay toplamında Attila'nın tüm yetkilerini almak hedefini gerçekleştiremeden kardeşi tarafından öldürüldü.

Bleda öldükten sonra Attila, Hunların imparatoru oldu.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.