Blaherne Sarayı

Blaherne Sarayı (Modern Yunanca: Grekçe: τὸ ἐν Βλαχέρναις Παλάτιον tó én Vlachérnais)[1], Konstantinopolis'in (şimdiki İstanbul) kuzeybatı bölümünde bulunan Blaherne semtinde yer alan Bizans imparatorluk ikametgâhı. Sarayın bulunduğu alan günümüzde binalarla kaplıdır, elimizde yalnızca yazılı kaynaklarda bulunan anlatımları vardır.

Blaherne Sarayı, 2007 yılı
Blaherne Saray duvarları kalıntıları

500 yılı civarında inşa edilmiştir. Bu dönemde ana imparatorluk ikametgâhı hala Büyük Saray'dı. 11. yüzyılın sonlarında I. Aleksios (h. 1081–1118) imparatorluk ikametgâhını buraya taşımış, torunu I. Manuil (h. 1143–1180) sarayı önemli ölçüde geliştirmiştir.

Blaherne Sarayı'nın biraz güneyinde kalıntıları hâlen mevcut olan Tekfur Sarayı bulunur. Tekfur Sarayı da bazen Blaherne Saray Kompleksi'nin parçası kabul edilir.

Dış bağlantılar

Kaynakça

Dip notlar

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.