Bizans İç Savaşı (1341-1347)

Doğu Roma iç savaşı (1341-1347) Doğu Roma İmparatorluğu’nun Balkan topraklarında, III. Andronikos’un ölümünden sonra ortaya çıkıp 6 yıl süren iç savaş dönemidir. Bazen İkinci Paleologos İç Savaşı[1] olarak da geçer. Bu iç savaş, Doğu Roma cemiyeti içinde aristokrasi ile orta ve alt sınıf arasında gelişmiş, sınıflar arası mücadele yaratmıştır. Aristokrasi tarafında VI. İoannis, orta ve alt sınıf tarafında mevcut hanedan mensupları yer almıştır.

Bizans İç Savaşı (1341-1347)
Bizans isyan ve iç savaşları
TarihEylül 1341-8 Şubat 1347
Bölge
Tesalya, Makedonya, Trakya, Konstantinopolis, Balkanlar
(Güney ve doğu kesimleri)
Sonuç VI. İoannis rakiplerini yenip kıdemli imparator olarak tanındı.
Taraflar
V. İoannis
Saltanat mensupları:
Savoyalı Anna
Patrik XIV. İoannis Kalekas
Aleksios Apokaukos
Müttefikler:
Selanikli Zealotlar
Sırp İmparatorluğu1
Bulgaristan
Dobruca Prensliği
Kantakuzenos
Müttefikler:
Sırp İmparatorluğu2
Aydınoğulları Beyliği3
Osmanlı Beyliği4
Saruhan Beyliği
Komutanlar ve liderler
Aleksios Apokaukos
Stefan Dušan
Preljub
Ivan Aleksandr
Momçil (1344–1345)
Kantakuzenos
Manuil Kantakuzinos
Ioannis Angelos
Stefan Dušan
Hrelja
Umur Bey
Orhan Gazi
1 1343–1347 arasında katıldı. Savaş başında Kantakuzenos tarafında idi.
2 1342–1343 arasında katıldı.
3 1342/3–1345 arasında katıldı.
4 1345–1347 arasında katıldı.

Tarih

1300’lü yıllarında ortalarında Doğu Roma İmparatorluğu için derin etkisi olan olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. III. Andronikos’un ölümü sonrasında yaşanan ve 6 yıl süren iç savaş, imparatorluğu harap etmiş. Zorlaşan kontrol sebebiyle Sırp çarı Stefan Dušan imparatorluk topraklarının büyük kısmını almış ve kısa süre ayakta kalabilen Sırp İmparatorluğu’nu kurmuştur. Doğu Roma idaresi kendi sıkıntılarıyla uğraşırken Osmanlı Türkleri yayılan Sırpları yenmiş ve devletlerini Osmanlı İmparatorluğu toprakları katmış, egemenlik sağlamıştır. I. Kosova Muharebesi sonucunda da Balkan topraklarının büyük kısmı Osmanlı egemenliğine geçmiştir.[2]

Kaynakça

Özel
  1. Reinert 2002, s. 263-265.
  2. Reinert 2002, s. 268-270.
Genel
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.