Biyobozunur plastik

Biyobozunur plastikler bakteri veya diğer organizmalar tarafından tamamen bozunan plastiklerdir.

Bioplastik ürünler

Biyobozunur plastikler temel olarak ikiye ayrılırlar: Bunlardan ilki yenilenebilir hammaddelerden oluşurken geri kalanı ise geleneksel petrol bazlı hammaddelerden üretilmektedirler.

Örnekler

Aromatik polyesterler mikrobiyal saldırılara karşı her zaman dirençli iken birçok aliphatic polyester hidrolize olabilen ester bağlarına bağlı olarak biobozunur özelliktedirler.

 • Organizmalar tarafından üretilen
  • Polyhydroxyalkanoates (PHAs) (örn. poly-3-hydroxybutyrate (PHB), polyhydroxyvalerate (PHV) ve polyhydroxyhexanoate (PHH))
 • Doğal kaynaklı
  • Polylactic acid (PLA)
 • Sentetik
  • Polybutylene succinate (PBS)
  • Polycaprolactone (PCL)
 • Polyanhydridler
  • Polyvinyl alkol
 • Nişasta türevleri
  • Sellulose acetate
  • Nitrocellulose ve türevleri (celluloid)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.