Bitinya

Bitinya Krallığı veya Bitinya (Yunanca: Βιθυνία Bithynia), MÖ 377 ve MÖ 64 [1] yılları arasında Nikea (İznik) başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devlet.

Βιθυνία Bithynia
Bitinya Krallığı
MÖ 377-MÖ 64
Roma İmparatorluğu'nun Bithynia eyaleti, M.S. 120
Başkent Nikea
Yaygın diller Grekçe
Hükûmet Monarşi
 MÖ 377 - MÖ 327
Bas
 MÖ 327 - MÖ 279
I. Zipoites
 MÖ 279 - MÖ 250
I. Nikomedes
 ? - MÖ 64
IV. Nikomedes
Tarihçe  
 Kuruluşu
MÖ 377
MÖ 334
 Roma'ya Bağlanması
MÖ 64
 Dağılışı
MÖ 64
Öncüller
Ardıllar
Lidya
Roma İmparatorluğu

Coğrafya

Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi'ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Strabo, Antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geographika adlı eserinde Mithridates Eupator'u yenen Romalı komutan Pompeius'un yıktığı Pont Krallığı'nın Karadeniz ve Kalkedon ağzına kadar olan bölümlerini Bitinya Krallığı'nın idaresi altına verdiğini,[2] bu bölgede Bitin adlı bir halkın yaşadığını bildirmiştir.[2] Sahil bölgelerinde oldukça verimli vadilere sahip olan bölge genelde dağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır. En önemli dağ antik Mysia'da yer alan Bursa Uludağ'dır.

Tarihi

Bölge adını Thak kökenli Bitinler'den almıştır. Herodot, Bitinler'in Trakya'dan Anadolu'ya geçtiğini belirtmektedir.[3] Bu kavimler MÖ 11. yüzyıl civarında bölgeye göç etmişlerdi. MÖ 7. yüzyıldan itibaren Lidya içerisinde yer alan Bitinya bölgesi, MÖ 513 / 512 yıllarında I. Darius'un Trakya seferinden sonra, Hellespontus Frigyası'na bağlandı. Büyük İskender'in MÖ 334 yıldındaki Granikos Savaşında Persleri yenmesine kadar da onların yönetiminde kalmıştır.[1]

Büyük İskender'in komutanı Kalas bölgeyi ele geçirmeye çalışmış, Botiras'ın oğlu Bas Kalas'ı yenmiştir. Bas'ın oğlu Zipoites zamanında Bitinya Krallığı, sağlam zeminler üzerine oturtulmuştur. Onun oğlu I. Nikomedes zamanında ise ülke sınırları genişlemiştir.

MÖ 74 yılında IV. Nikomedes krallığı bir vasiyetle Roma İmparatorluğu'na bırakınca, Roma egemenliğine giren bölgeyi Gnaeus Pompeius Magnus tarafından MÖ 64 yılında oluşturulan Bitinya - Pontus Eyaleti'ne bağlanmıştır.[4][5][6]

Bitinya Kentleri

Bitinya Kralları

Kaynakça

  1. Bahar, Hasan (2014). Eskiçağ Uygarlıkları (4. Basım bas.). Konya: Kömen Yayınları. ss. 350 - 351. ISBN 9789756527627. Erişim tarihi: 2 Nisan 2016.
  2. Strabon (2000). Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika XII-XIII-XIV). İstanbul: Kanaat Basımevi. ss. 14-15. ISBN 9757538205. Erişim tarihi: 2 Nisan 2016.
  3. Herodot. VII 75.
  4. Mansel, Arif Müfid (1995). Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 9789751607263. Erişim tarihi: 2 Nisan 2016.
  5. Kurul (1982). "Anadolu'da Helenistik Dönem". Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi. 2. İstanbul: Görsel Yayınları. Erişim tarihi: 2 Nisan 2016.
  6. Sevin, Veli (2001). Anadolu'nun tarihi coğrafyası. Ankara: Türk Tarih Kurumu. ISBN 9751609844. Erişim tarihi: 2 Nisan 2016.
  7. "Bithynia'daki Antik Kentler". Mootol Kültür Sanat. Araştırma Yazı.Tekin Gün-Mayıs 2018. 9 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.