Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 657 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 657 sayılı kararı, 16 Haziran 1990 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle alınan ve Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görevini 15 Aralık 1990'a kadar uzatan karardır. Karara gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin adadaki mevcut durumdan dolayı Kıbrıs Sorunu'nun barışçı bir şekilde çözülmesi çin Barış Gücü'nün adada varlığının zorunlu olacağına ilişkin raporu gösterildi. Konsey tüm tarafların toplumlararası müzakerelerin devamı için ortaya koyulan on maddeli anlaşmayı desteklemelerini isteyerek Genel Sekreterlik'ten kararın uygulamasını takip edip 30 Kasım'dan önce bir rapor daha yazmasını talep etti. Kararda konseyin konuyla ilgili daha önceki kararlarına da atıfta bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyinin
657 sayılı kararı
Tarih: 15 Haziran 1990
Oturum no: 2,28
Kod: S/RES/657 (Doküman)

Oy: Kabul: 15 Çekimser: - Karşı: -
Konu: Kıbrıs Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin altı ay uzatılması
Sonuç: Kabul edildi.

Güvenlik Konseyinin 1990 yılı oturumundaki üyeler şunlardır:
Kalıcı üyeler:

CHN FRA BK SSCB ABD

Geçici üyeler:
 Kanada  Fildişi Sahili  Kolombiya  Küba  Etiyopya
 Finlandiya  Malezya  Romanya  Yemen  Kongo DC

Kıbrıs Adası'nın ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından uzay üzerinden çekilen haritası.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.