Birleşik Krallık'ta siyaset

Birleşik Krallık'ta siyaset, çok partili iki meclisli parlamenter demokrasiye sahip anayasal monarşi çerçevesinde yürütülmektedir. Kral veya kraliçe unvanına sahip olan hükümdar sembolik olarak devletin başı olup Başbakan ise hükûmetin ve Bakanlar Kurulu'nun başıdır.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Birleşik Krallık
devlet yapısı

Yürütme erki, hükümdarın onayı ve adına hükûmet tarafından yerine getirilir. Yürütme aynı zamanda İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükûmetleri tarafından da yerine getirilir. Yasama organı ise Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası'ndan oluşan Birleşik Krallık Parlamentosu olup bu görev aynı zamanda İskoçya Parlamentosu, Galler Ulusal Meclisi ve Kuzey İrlanda Meclisi tarafından da yerine getirilir. Yargı yürütme ve yasama organından bağımsızdır ve en yüksek mahkeme Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'dir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.