Birecik Kalesi

Birecik Kalesi Şanlıurfa İli Birecik ilçesi sınırları içinde yer alan tarihi bir kaledir.Üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı adı,Beyaz Kale (Kal'etül Beyza/ Beyda) olarak da bilinmektedir.

Birecik kalesi

Tarihçe

Tarihi kalenin kuruluşu hakkındaki çeşitli görüşler bulunsada Asurlar zamanında yapılmış olduğu sanılmaktadır.13. yüzyılda inşa edildiği kaynaklarda geçen Birecik kalesi çeşitli dönemlerde onarımdan geçmiştir. Romalılar,(MÖ.30- MS 395) Franklar(MS 1098- 1150) ve Memlükler Dönemi (1277-1484) olmak üzere üç defa onarım görmüş olan kale temelleri büyük kesme taşlardan yapılmış yüksekliği 30–40 m’ yi bulan duvarları üstünde 12 burç ile imar edilmiştir.[1] İlçe merkezini çevreleyen surlar, zamanla doğal afetlerden büyük bir tahribata uğramış, günümüze ancak bazı burç kalıntıları ve ayakta kalan iki kapısı bulunmaktadır. Bağlar Kapısı ve meydan kapısı olarak da bilinen Urfa Kapı ve Meçan Kapıdır.

Ayrıca tarihi surların bir duvarında kitabe bulunmaktadır. Bu kitabelere dayanarak 1483 yılına, Memlüklü Dönemine tarihlenmektedir.

Kaynakça

  1. "Antik Çağ'da Urfa ve İlçeleri-Birecik Kalesi". Araştırma yazısı,Tekin Gün. Mootol,Kültür Sanat.Şubat 2019. 4 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.