Biot (birim)

Biot (abamper ) CGS birim sisteminde elektrik akımı ölçü birimidir. Birim adını Fransız fizikçi Jean-Baptiste Biot'tan (1774-1862) almıştır. Kısaltması Bi veya abA dır.

1 Biot ile MKS sistemindeki ölçü birimi amper (A) arasında şu ilişki vardır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.