Biot-savart yasası

İnce doğrusal bir iletkeni çevreleyen manyetik alan

I akımı taşıyan bir telden a kadar uzaktaki bir P noktasındaki manyetik alan]

  • B, manyetik alan (Tesla)
  • μ, serbest uzayın manyetik geçirgenliği (4π*10−7)(N/A2)
  • I, akım (Amper)
  • a, uzaklık (metre)

Kavisli bir telin manyetik alanı

İki doğru parçası ve θ açısını gören R yarıçaplı O merkezli çembersel bir yaydan meydana gelen telin O noktasındaki manyetik alanı

'nın birimi radyan

Çembersel bir akım ilmeğinin ekseni üzerindeki manyetik alan

R yarıçaplı çembersel bir tel ilmeğin merkezinden x uzaklıkta bulunan bir P noktasındaki manyetik alan
(x>>R koşuluyla)

Bir toroidin manyetik alanı

r yarıçaplı N sarımlı bir toroidin içindeki manyetik alan

Bir solenoidin manyetik alanı

N sarımlı l uzunluğunda bir solenoidin içindeki manyetik alan

İlgili makaleler

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.