Bilişselcilik

Bilişselcilik aşağıdaki anlamlara gelebilir:

  • Bilişselcilik (etik), etik cümlelerin önermeler ifade ettiği ve doğru ya da yanlış olabildiği felsefi görüş
  • Bilişselcilik (psikoloji), zihinsel işlevin sembollerin içsel manipülasyonu olarak anlaşılabileceğini savunan psikolojik bir yaklaşım
  • Bilişselcilik (estetik), bilişsel psikolojinin sanatı ve buna tepkiyi anlamaya yardımcı olabileceği görüşü
  • Anekdot bilişselcilik, hayvan davranışlarını zihinsel durumlar açısından yorumlamak için psikolojik bir metodoloji
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.