Bicinsiyet

Bicinsiyet, kişilerin kendi içlerinde iki tane cinsiyetin olduğunu hissetmeleri durumu. Bu iki cinsiyet, herhangi bir cinsiyeti ya da cinsiyet spektrumun dışını içerebilir. Bazı bicinsiyet kişiler cinsiyetlerini birbiriyle değiştirir, bazen daha rahat hissetmek adına cinsiyetlerinin farklı zamanlarda farklı toplumsal rollerini yansıtırlar. Bicinsiyet kavramı, Amerikan Psikiyatri Kurumu tarafından transgenderın bir altkümesi olarak tanımlanmıştır.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.