Bi'ri Rûme

Bi'ri Rûme, Mescid-i Kıbleteyn'in kuzeybatısında Akîk yöresinde Rûme el-Gifârî'ye ait bu kuyu, Peygamber Muhammed zamanında Medine'de bulunan kuyuların en meşhurlarından olup, Peygamber'in teşvikiyle Osman tarafından satın alınıp müslümanların hizmetine vakfedilmiştir. İslam'da ilk vakıf ve sebil misallerinden biri olan, tarih boyunca birçok defa temizlenerek ihya edilen ve çevresine ağaç dikilen kuyunun bulunduğu yer, Medine Evkaf İdaresi tarafından kiralanıp süs bitkileri ekimi için kullanılmaktadır.[1]

Kaynakça

  1. Hicaz Albümü: Fotoğraflarla Kutsal Topraklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010, ISBN 975-19-3879-1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.