Beyaz kitap

Beyaz kitap, bir çeşit yönergedir. Asıl olarak devletler tarafından resmi olarak yayımlanırlar. Son zamanlarda, iş dünyasında da müşterileri eğitmek, piyasa eğilimlerini belirtmek ya da alış kararlarına yardımcı olmak için de kullanılmaya başlanmıştır.

Resmi Kurumlar Beyaz Kâğıtları

Kurum ve kuruluşların oluşturacakları resmi belgeler için bir taslak olan, hızla boş beyaz sayfalara yazılan dokümanlara "Beyaz Kitaplar" ismi verilmiştir. Modern İngiliz ve İrlanda terminolojisinde de resmi doküman olarak yerini alır. İngiliz Milletler Topluluğu Ülkeleri ve Avrupa Birliği'nin de terminilojisine geçmesiyle birlikte "Beyaz Kitaplar" terimi dünya haritasında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Ticari Kurumlar Beyaz Kağıtları

Yeni olan bir teknoloji ya da ürünün piyasada oluşturabileceği olumsuz görüşleri en aza etmek amacıyla şirketler tarafından yazdırılan dokümanlardır. Şirketler beyaz kâğıtları, tüketicilerin ve sektörün diğer üyelerinin daha kolay algılaması için pazarlama, satış teknikleri gibi konularda uzman olan kişilere yazdırırlar. Bu da ürünü kamuoyuna sunarken yaşanacak tüm gelişmelere kontrollü bir zemin hazırlamaktadır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.