Berberizm

Berberizm ve Amaziğçilik, Berberiler arasında siyasi, toplumsal ve kültürel yardımlaşma ve işbirliğini öngören panmilliyetçi bir akımdır. Fas ve Cezayir'deki bazı Berberi oluşumlar ayrı bir federal devlet kurma hedefini güder.

1998'de tasarlanan Berberi bayrağı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.