Bene Israel

Bene Israel
Toplam nüfus

1830'lar: ~6000
1900: ~10,000
1948: ~20,000

2005: ~65,000
Önemli nüfusa sahip bölgeler
İsrail İsrail ~60,000
Hindistan Hindistan <4600
Mumbai ~4000
Kolkata <200
Delhi <200
Ahmedabad <2000
Birleşik Krallık İngilizce konuşulan diğer ülkeler ~2000
Diller
Geleneksel olarak Marathi'nin bir türevi olan Yahudi Marathi dili konuşulur.
İsrail'dekiler çoğunlukla İbranice'yi tercih eder.
Din
Musevilik
İlgili etnik gruplar
Koçin Yahudileri, Bağdadi Yahudiler, Marathiler

Bene Israel (İbranice: בני ישראל, "İsrailoğulları", Marathi:बेने इस्राएल) 19.yy'da batıdan Mumbai, Pune, Ahmedabad ve Karaçi şehirleri ve yakınlarına göç eden bir grup Yahudidir. Bene Israel alt kıtanın en kalabalık Yahudi nüfusunu oluşturur ve bu grup Pakistan Yahudilerini de teşkil eder. Bene Israel'in anadili Marathi'nin bir kolu olan Yahudi Marathi'dir. Bene Israel halkının çoğu İsrail'e göç etmiştir.

Tarihçe

Geleneksel giysileri.

Geleneklerine göre atalarının M.Ö. 2.yy'da Celile'den kaçtığına inanırlar. Bene Israel'in Yahudi olmayan Maratha halkına olan hem görünüşteki hem geleneklerindeki benzerlikleri bu iki grubun karışık evlilikler yaptığının ifadesidir. Fakat Bene Israel, Kaşer, Şabat ve Brit Mila kurallarına uymaktadır.

Bene Israel, yedi erkek ve sayısı bilinmeyen kadın atalarının Celile'de yağ üreticiliği yaptığını ve bir gemi kazasından sağ çıktıklarına inanırlar. Bu grup 18.yy'da Bağdat'lı tüccarlar tarafından "tekrar keşfedildiler". Bu zamanda Bene Israel dışarıdaki Yahudilerin yaşamına yakın bir hayat yaşıyorlardı fakat bir din adamları yoktu. Bağdat ve Koçin'den öğretmenler 18. ve 19.yy'da Bene Israel'e o günün Yahudiliğini öğrettiler.

Ortaçağ'da Yahudi tüccarlar ticaret amacıyla Avrupa'dan Hindistan'a geldiler fakat güney Asya'da kalıcı bir yerleşim birimi oluşturup oluşturmadıkları kesin değildir. Yahudilerin Hindistan'da yaşadığına dair ilk güvenilir kanıt 11.yy'da bulunmuştur. İlk Yahudi yerleşim birimlerinin batı kıyısının ortasında olduğu kesindir. Abraham ibn Daud'un 12.yy'da yazdığı kısa ve yüzeysel bilgiler bulunur ve bundan birkaç asır sonrasına kadar başka bir kaynak yoktur.

İngiliz hegemonyası altında Bene Israel halkı "Anglo-Hint" olarak sınıflandırıldığı için öne çıkmayı başardılar. Irkçılık ve ayrımcılık politikalarına maruz kalmadılar, Yahudi olmayan komşularına kıyasla orduda daha fazla gelir getiren yüksek makamlara geldiler. İngilizlerin Hindistan'ı 1947'de terk etmesiyle daha fazla kazanç elde edemiyeceklerini anlayan Bene Israel halkı İsrail'e göç etti.[1]

1830'larda yaklaşık 6000 Bene Israel Yahudisi bulunmaktaydı; bu sayı 1900'de 10,000'e ve 1948'de en yüksek rakam olan 20,000'e çıktı.[2] Bu zamandan sonra daha çok İsrail'e olmak üzere dış göçlerle nüfus 5000'e kadar düştü.

1964'te İsrail Hahambaşılığı tarafından Bene Israel'in "her anlamda tam Yahudi" olduğu bildirildi.

Bene Israel Musa'nın kardeşi Harun soyundan geldiklerine dolayısıyla Kohen olduklarına inanırlar. 2002'de yapılan DNA testiyle Bene Israel halkıyla Kohenler arasında benzerlikler bulunmuştur.[3][4]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. Joan G. Roland, Jews in British India: Identity in a Colonial Era, Hanover: University Press of New England, 1989, 34-35.

Galeri

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/19/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.