Belpınar, Kızılcahamam

Belpınar
  Mahalle  
Ankara
Ülke Türkiye Türkiye
İl Ankara
İlçe Kızılcahamam
Coğrafi bölge İç Anadolu Bölgesi
Nüfus (2000)
 - Toplam 84
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0312
İl plaka kodu
Posta kodu 06890
İnternet sitesi:
YerelNET sayfası

Belpınar, Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesine bağlı bir mahalledir.

LÜTFEN DUYURALIM

KÖY EVLERİMİZİN SU ABONELİĞİ İÇİN A S K İ NİN İSTEDİĞİ EVRAKLAR 1- NUFUS CUZDAN FOTOKOPİSİ 2-YERLEŞİM YERİ BELGESİ 3-30.03.2014 TARİHİNDEN ÖNCEKİ ELEKTRİK FATURASI 4- 12.5TL NAKİT MUHTARLIĞIMIZA 30.11.2014 TARİHİNE KADAR ULAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. LÜTFEN DUYURALIM, MUHTAR. 18.11.2014 MEHMET ÖZÇELİK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARİHÇESİ

1840 YILINDA ŞORBA KAZASINA BAĞLI OLAN KÖY O TARİHTE 16 HANEDİR mahallenin eski adı İĞBELER BAŞKA DEĞİŞLE; İYBEYLER olup; son olarak su kaynaklarından esinlenerek su pınarı ve dağların bellerinden çıkan sulardan dolayı belpınar ismini almıştır

Kültür

Mahallede her şey doğaldır. Her ürün köylüler tarafından hazırlanır. Özellikle taze fasulye bal kabağı,domates, patates . oksijenin ve suyun bol olması nedeniyle yaz aylarında dağlar dolu oluyor,Buranın sabah kahvaltılarında bazlama sıcak sıcak alınır, üzerine tereyağı sürülür. Belpınarsucuklu yumurta, Domates, taze peynir, süt, bal, reçel, çörek diğer ürünleridir Ha birde armudu çok güzel olurdu.

21/12/2011

1956'da yürürlüğe giren; 6831 sayılı orman kanununun ;2 maddesi b fıkrası orman vasfını kaybettiği; bilim ve fen açısından orman haline dönüştürülmesi mümkün olmadığı; tarım alanı-otlak-kışlak-yaylak gibi yerlerin hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tesbit edilen alanlar orman dışına çıkartılır ‘der Kanunun bu bendine istinaden; köy yaylamız daha bu kanundan'da önce var olduğundan ; köy yaylası olarak kullanımıza müsaade edilmiş; anlaşılacağı üzere ; bu tarihte.., köye yapılan bir tahsis yok ..! sadece müsaade var…! 1998 de çıkarılan; adı mera kanunu olarak anılan 4342 sayılı mera- otlak- yaylakları içeren bu kanun var'ki…! yaylamızın genel konumu'da bu kanun belirler..! yaylamız; bu kanunla mütalaa edilmektedir…bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra' o tarihteki köy muhtarımıza talep edinde; bu yaylanınzın tescilini mahalleninüze yapalım deniliyor….! ve 1999 yılında yaylamızın tescili mahallesimüze. Yapılmıştır. Bu kanunun içeriği' hakkında bilgi verirsek..; 1- Bu kanun derki..! Yaylak:çiftçilerin hayvanları ile birlikte; yaz mevsimini geçirmeleri; hayvanlarını otlamaları otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yer diye tabir eder..! ve derki kanun…! Kullanımların verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun şekilde düzenlenerek; münferiden ya da müştereken yararlanılmak üzere köye bırakılmış yerdir der…! Mahalleye tahsis edilmiş yerdir der..! Kısacası..! ve özel mülkiyete geçirilemez der…! Amacı dışında kullanılamaz..! Hayvancılık potansiyeli dikkate alınarak yapılan tahsisli yerdir der…! Bu yerden faydalanabilmek için bu mahallede tahsisin yapıldığı tarihte 6 aydan beri oturmaları gerekiyor..! tahsis kapsamına girmeyen çiftçi bu köylüde olsa yararlanamaz der! Demek ki tahsis tarihi önemli…! Kanunda birde kadim ‘den beri ifadesi var ki..! bu köy yaylasında eskiden evi olanları kapsar..! kadim demek : eski tarihi bilinmeyen demektir.. . Zaten ; yaylamızın mahallesimüze tescil nedeni kadimden beri olmasıdır..! Tahsise gelince..! gerçek görünen tahsis kapı numaraların çakılması 2008 ‘dir..! yani bu alanın kullanıcılarının güncellenmesidir..! yanı yaylada; evi-ev yeri- ağıl!ı bulunanların ismen listelenmesidir bu tarih..! evet bu tarih çok önemli…! Bu konu hakkında'ki şikayet soruşturmasında; köy odasında…; köy muhtarına..; bu listeyi kim yaptı denildiğinde ilk cevap . haberimiz yoktu..! dendi …! 2 ay Sonra kabullendi…! Bu tarihte bu köy derneğimiz bugünki gibi mevcut aktif…! Mahallenin hizmetinde; mahallenin mali yükünü çeken yatırımını göğüsleyen de bu dernek..,.! yani bizler ve sizler..! yaylada kapı numaraları çakılırken köy muhtarı derneğimize bilgi verseydi ..! bizlerde üyelerimizi bilgilendirseydik..! yaylamızdaki tahsis 16-17 kişi ile sınırlı kalmazdı ..! Sonuç'ta yapılan uyğulama ile sosyal adalet ilkelerine uyulmamış oldu..! hani nerde kaldı…? Kanunda istenilen sosyal adalet…! art niyet var veya yok! takdir sizin diyelim..! düşünülmemiş diyelim…! atlanmış diyelim..! bu uygulama: sen-ben; birde bizim oğlan zihniyeti ile yapılmış'mı diyelim..! işin özü : köylümüzün hakettiklerini ve talep ettiklerini yapmak..! İnsan olmak için yeterlidir….; Kanun demeye devam ediyor..! Muhtar ; tahsisi yapılmış yaylanın sınır işaretlerinin korunmasından, ayrıca tahsis amacına göre iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur der..! Bu alan sürülemez- tahrip edilemez - kazılamaz.. der.! Bu yönde..,herhangi bir tecavüz olduğu takdirde kaymakamlığa bildirmek zorundadır der..! Yaylada inşatlar; il özel idareden izinli yapılır der..! İmar mevzuatına uygun mandıra- suluk- sundurma ve süreklilik göstermeyen barınak ve ağıl gibi ahşap yapılar dışında; yapı yapılamaz .der..! Bu köylüde olsanız tahsisiniz yok ise; bu 17 kişilik listede adınız yoksa…! Ev yapın da görelim…! 3091 sayılı kanunla işlem görürsünüz ki; buda taşınmaz mal zilliyetine yapılan tecavüz olarak adlandırılır bu kanun..! Bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Tahsisi olanlar; hariç dokulunamaz..! Sorumlu köy muhtarı'dır..! Sonuç olarak; geldik bu günlere; Yazımızın başlangıçında; orman kanunu'nundan ve bu kanunun 2.maddesi b. Fıkrasından bahsetmiştik; kısacası 2b olarak adlandırılan madde…! Yani açık ifade ileorman vasfını yitirmiş kadastro mariferi ile orman alanları dişına çıkartılmış, bir daha geri kazanılmayan araziler..! bugün 2b diye adlandırılıyor..! yeni kanun tasarısı ile'de meclis gündeminde; genel içerik ; bu alanların satılması…! Bu satıştan devlet hazinesinde toplanacak paraların ormanların gelişmesi-bakımı ve orman köylerinin islahında kullanılacak olması…! Çıkarılacak kanunun amaçı bu…! Evet; köy yaylamızda bu kanun içerisinde; son şeklini alacaktır yanı satılacaktır..! Geçtiğimiz ay içerisinde kadastro ve orman işletmenin yaylada yaptığı keşif ve tespit çalışmalarında ki…! bu çalışmalar; orman vasfını kaybeden alanlar belirlenmesi ; yani B-2 diye adlandırılan çalışmaları içermektedir..! yaylamızda; gerekli tespitler yapılmış; işgal niteliği kapsamına alınacak ev ve ev yerleri belirlenmiş..; belirli alanlarda köye otlakiye olarak yazılarak..! adı buysa…; 2b çalışmaları ve tespitleri yaylamızda tamamlanmıştır..! Bundan sonra bu alanların hangi kapsama gireceği‘ni bilen yok…! Bekliyeceğiz..! göreceğiz… Tasarıda dikkatimizi çeken ve bizleri ilğilendiren konular ise..; 1- Hazine adına orman dişına çıkarılan yerler; Tapu kadastro genel müdürlüğünce daha önce tescil edildiğine bakılmaksızın, Maliye bakanlığı talebi ile kullanım durumları dikkate alınarak ifraz ( bölme) veya Tevhit ( birleştirme) yapabilecek, Bizim yaylada böyle bir uyğulama olurmu..? bu belli değil…! Uyğulanırsa ne olur..! Düşüncemiz; çok çok kıymetli bir arazimiz olmadığından ve bu yaylamız turizm amacından uzak kaldığından böyle bir uyğulama olmayacağını düşünmekteyiz…! 2-Tasarıda ; 1. bölüm :2b alanları bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3402 sayılı kadastro kanun hükümlerinde düzenlenen güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre 27.Ocak. 2009'dan önce bu alanları kullandıkları tespit edilen kişilerden; satın almak için süresi içerisinde; idareye başvuran ve idarece tespit ve tebliğ edilen satış bedeline itiraz etmeksizin kabul edenler; bu kanuna göre hak sahibi sayılırlar der. 2.bölüm : Ayrıca;Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarına göre 27 Ocak 2009 itibari ile kullandıkları tespit edilen kişilerden; satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit ve tebliğ edilen; satış bedeline itiraz etmeksizin kabul edenlerde hak sahibi sayılır denildi İlk bölümdekiler 3 ay diğerleri 6 ay içinde başvurarak; yerlerin bedeli karşılığında kendilerine satılmasını isteyecek.., başvuru bedeli köyler için 1000.tl ödeyecek satış işlemleri başvuru tarihinden itibaren engeç 1 yıl içinde sonuçlanacaktır Yukarıda 2008 tarihinin öneminden bahsetmiştik…. Bu tarihte köylümüz bu listelere girebilseydi ., hiç sorun yoktu ; Şimdi işe; 2. bölümde açıkladığımız üzere kanun yürürlüğe girdikten sonra güncelleme listelerine girebilirsek…! Bu listelerede girme şartı ise…; 27 Ocak 2009 tarihinden önce bu yeri kullandığımızı ispatladığımızda; Hak sahibi olabiliyoruz…! Bu çok önemli…! Tasarının 1 bölüm'de söylediğimiz gibi; kanun yürürlüğe girmeden önce isimleri güncelleşen. Köylümüz 16-17 kişi kanun çıktığını takip eden 3 ay içerisinde;1000.tl önden yatırıp başvuru yapacak kalan bakiye 4 sene 8 taksit esasına göre ödenecek tapularını alacaklardır. Merak etmesinler..! Bu yazdıklarımız bu tasarıdan bizi ilğilendiren öne çıkan bilğilerdir. Kesin değildir.. olasılıktır.. Açıkçası; yine'de daha bu tasarı..! kanunlaştığında…; bu kanunun; detaylarını görebilmek için uygulama yönetmeliğinin beklenmesi gerekmektedir.

 (08-11-2012 )ŞOK...!

YAYLAMIZDA GELİŞME YUKARIDA YAZDIĞIM GİBİ OLMADI; BİLEMEZDİM Kİ....! MUHTARİN BİLİRKİŞİ DİYE SEÇTİĞİ KİŞİLERİN BİLMEZ KİŞİLER OLDUKLARINI NERDEN BİLEYİM....! kASIM 2011.! DE YAYLAYA SON KEŞİFE GELİNİYOR... YAYLAK OLARAK YAZILIMI YAPILIYOR.; BURANIN ÜZERİNDEKİ YAPILAŞMA DİKKATE ALINMIYOR.., KÖYÜN YAYLAĞI OLARAK TUTANAK TUTULUYOR; TUTANAKTA İMZA SI BULUNANLAR 5 DEVLET GÖREVLİSİ VE MUHTAR VE ASIM AYDOĞAN VE MİTHAT AKAY ÇOK BİLİYORLARYA..,

 BASIYORLAR  İMZAYI  VE  VE BEKLEMEYE BAŞLIYORLAR TAPULARINI....! BU  TUTANAK NIHAYETİNDE;YAPILAN BU  ÇALIŞMA..! 883 PARSEL  NUMARASI  İLE

KÖY ORTA MALI OLARAK CİNSİ YAYLAKİYE VASFİ İLE ; ASKIYA ÇIKARTILMIŞ.., ASKI YERLERİ 1- KÖY 2- İLÇE 3 -İL VE NİHAYETİNDE 31 - 12 - 2011 ASKI TARİHİ BİTİYOR...! TERTEMİZ İHTİRAZSIZ ...! KESİNLEŞİYOR...!

 VE  SÖZ  KONUSU YAYLAK  ALANININ  ORMAN KANUNUNUN 2B  KAPSAMINA ALINMASI MÜMKÜN  OLMAYAN YOL  AÇILMIŞ  OLUYOR...! BU KÖY  YAYLAĞININ

4342 SAYILI MERA KANUNU KAPSAMINA GİRDİĞİNİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINI KIZILCAHAMAM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 25/07/ 2012 TARİH

VE 2539 TARIHLİ  CEVAP  YAZISINDA  ALENEN  GÖRÜYORUZZ...!  KÖYÜN GELECEĞİNE  İPOTEK  KOYANLARA.. NE DEMEK  LAZIMSA  ONU  DİYORUM.....!
4342 SAYILI  MERA  KANUNUNU..!  OKUYUN..! İÇERİĞİNDEKİ MADDELERLE YAYLAĞI   MUKAYESE EDİNN...!
 SONUÇTA  KİMSEYE TAPU   YOK   EV YOK.., SADECE  AHŞAP BARINAK  VAR.....!  MEVCUTLAR BU ŞARTLARDA  YIKILIR...,
SADECE  KULLANIM  HAKKI...!  ODA  BUĞUNKÜ ŞARTLARDA  29  SENE.,
BÜYÜKŞEHİR  KANUNU VE  MERA  KANUNUNUDA  DEĞİŞECEK.., DEĞİŞİKLERİDE  DİKKATE  ALIRSAK..  29 SENE OLMASIDA  MÜMKÜN OLMAYACAK  GİBİ  GÖRÜNÜYOR...,
 GEREKLİ  DÜZELTMELER OLURMU..! DERSEK...! ZOR  GİBİ  .! ÇÜNKÜ;  İHTİRAZSIZ TESCİLİ YAPILMIŞ  DANIŞILMADAN...!
 MÜRACATİMİZ KÖY  OLARAK  OLSUN  DİYE  BİR DOSYA HAZIRLANIYOR; BEKLENECEK..!
 MADEM  BU KÖYLÜYÜZ  DİYORUZ..SORUN   HEPİMİZİN  SORUNU...!SEÇİLMİŞ VE ONUN SEÇTİKLERİ BU KADAR  YAPABİLMİŞ  !
-MEHMET  ÖZÇELİK

Coğrafya

Ankara iline 105 km, Kızılcahamam ilçesine 27 km uzaklıktadır. ışık dağının eteklerinde bulunan dünyanın en güzel köylerinden biridir kesinlikle bir oksijen deposudur yaz aylarında dahi soba yanmaktadır eşşiz doğa ve manzara tadına doyum olmayan belpınar sucukları vardır hava su ve çam ormanları bu mahallenin en büyük özelliğidir

İklim

Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2009 108
2000 84
1997 -

Ekonomi

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.ve mahallenin adını taşıyan Belpınar sucuk fabrikası vardır ve burada kızılcahamamın 105 mahallesinin en büyük yatırımı bu mahallededir başkent Ankaranın sucuk ihtiyacını karşılacak büyüklükte alt yapısı vardır.

Altyapı bilgileri

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır. Ayrıca köy meydanında asırlık 2 adet köy çesmesi vardır. birisinin kaynak suyu azalmış, diğer çeşmeye ise şebeke suyu bağlanmıştır. Her iki çeşmenin ise kaynak suyuna ve tadilata ihtiyacı vardır tadilat için devletimizden katkı bekliyoruz.tarihi çeşmeler mahallesi temsil eder.fakat bu çesmenin suyunun akmaması için adı belpınar olsa da su yok ancak çok seviyoruz biz mahallesimüzü.Kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.Not:Ankara'ya birkaç saatlik uzaklıktadır.

Dış bağlantılar

https://www.facebook.com/AnkaraBelpinarKoyu

https://www.facebook.com/groups/40821406384/

https://www.facebook.com/groups/40511458454/

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.