Beliz Güçbilmez

Beliz Güçbilmez Altan

Beliz Güçbilmez (1971), Türk tiyatro oyuncusu.

Hayatı

1971 yılında Ankara'da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostüm Tasarımı Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmasının ardından, 2000 yılında DTCF Tiyatro Bölümüne öğretim görevlisi olarak girdi. 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanı aldı. 2017 yılının Şubat ayında “Barış İmzacısı” olduğu için, diğer bütün Ankara üniversiteli imzacı meslektaşları ile birlikte KHK ile atılmıştır. Kuramsal çalışmalarının yanı sıra, çevirmenlik ve oyun yazarlığı uğraşlarını sürdürmektedir.

Yapıtları

Teorik Kitapları

 • Sophokles'ten Stoppard'a İroni ve Dram Sanatı, Ankara: Deniz Kitabevi, 2005
 • Zaman/Zemin/Zuhur: Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu,Ankara: Deniz Kitabevi, 2006
 • Zaman/Zemin/Zuhur: Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu,Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2016 (gözden geçirilmiş, genişletilmiş ikinci baskı l

Yayımlanmış Oyunları

 • Oyunlar/bir Kül Bellek-Frida, Ankara: Deniz Kitabevi,2006.
 • Çöl Oyunu/ ankara: Nota Bene Yayınları, 2013

Sahnelenmiş Oyunları

 • Yaşasın Hayat (Frida) Ateş Tiyatrosu 2004
 • Kül Bellek İstanbul Devlet Tiyatrosu 2009
 • ŞEHR’Ü EVLÂD’ÜZ-ZİYAN: KAYIP ÇOCUKLAR ŞEHRİ (Laboratuvar) 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 2010
 • Son Bir Kez (başka yazarlarla birlikte) 2010-2011 (Tiyatro Oyunevi)
 • Hafifletici Sebepler (Domus Sanat Çiftliği) (Joyce Carol Oates'un öyküsünden uyarlama) 2010
 • Tiyatro Öldü (Şamil Yılmaz ile birlikte) 2011 (Tiyatro Oyunevi)
 • Doyçland: Dünyanın Rengi 2011 (Tiyatro Anadolu)
 • Kapının Önünde, 2013
 • Othello! bir intikam provası (2015) (yazan/ yöneten: Beliz Güçbilmez) https://www.facebook.com/Othello-Bir-%C4%B0ntikam-Provas%C4%B1-1154708957892115/

Bilimsel Makalelerden Seçmeler

 • An Uncanny Theatricality: the Representation of the Offstage, Beliz Güçbilmez, New Theatre Quarterly, Volume 23, Issue 02, May 2007, pp 152–160

doi: 10.1017/S0266464X07000059, Published online by Cambridge University Press 17 May 2007

 • Tekinsiz Tiyatro: Sahibinin Sesi/Sevim Burak’ın Metninde Tekinsiz Teatrallik ve Minör Sesin Temsili, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2004; 16, 1-16
 • Tragedya Oyunun(un) Sonu: Oidipus’un Tahtında Kör Hamm(let)/ Tragedya ve Geç Kalma: Ontolojik ve Epistemolojik Bir Yaklaşım, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2004;17, s.22-34.
 • Tekinsiz Teatrallik/Sahne Dışının Temsili: Eurydike Olarak Beckett Oyunları Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2005:20, s.20-40
 • Performans Sanatı: Nietzsche’nin Kehaneti Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2006:21, s.27-44
 • Ibsen’den Beckett’e Belleğin Temsili Uluslararası Katılımlı Ibsen’den Sonra Beckett Konferansı Bildiri metinlerine ayrılmış sayısı içinde Tiyatro Araştırmaları Dergisi 2007 sayı 23
 • Türk Tiyatrosunda İronik Söz,İronisiz Metin Hece Dergisi, sayı 124,s. 104.111
 • Deformasyon Araçları: Parodi ve Travesti Üzerine Hece Dergisi, sayı 132, s. 75-79
 • Türk Tiyatrosunun Huzursuz Rahmi yahut Namık Kemal Melodramında Histeri Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 2009:28, s.41-60
 • Tiyatronun saklı mahfazası: Sfenks/sahnedışı/Khõra Tiyatro Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31 Sayfa: 021-036 DOI: 10.1501/TAD_0000000261 Yayın Tarihi: 2011

Çevirileri

 • İbsen Oyunları/bir: Denizden Gelen Kadın - Biz Ölüler Uyanınca, çev. Beliz Güçbilmez, Ümmühan Kahraman Güneş, Ankara: Deniz Kitabevi Yayınları, 2006
 • Fuchs,. Elinor. Karakterin Ölümü, çev. Beliz Güçbilmez. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • Innes, Christopher. Avant-garde Tiyatro, çev. Beliz Güçbilmez, Aziz V. Kahraman, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2004
 • Stoppard, Tom. Toplu Oyunları 2. içinde Aşkın İcadı çev: Beliz Güçbilmez, Şükran Yücel, Hamit Çalışkan Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.
 • Brockett, Oscar. Tiyatro Tarihi. Çev.Sevinç Sokullu, Sibel Dinçel, Tülin Sağlam, Semih Çelenk, Selda Öndül, Beliz Güçbilmez
 • carlson, Marvin. Performans: Eleştirel Bir Giriş, çev. Beliz Güçbilmez Ankara: Dost Kitabevi yayınları, 2013

Editörlüğünü Yaptığı Kitaplar

 • Hauser, Arnold. Sanatın Toplumsal Tarihi, editör: Beliz Güçbilmez, çev. Yıldız Gölönü, Ankara: Deniz Kitabevi Yayınları, 2006.

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.