Belirli integral

f : R → R ye tanımlı ve her noktada sürekli ve türevli bir fonksiyon olsun.

F(x)'in a dan b'ye kadar olan integrali, y=F(x) fonsiyonunun a ile b arasındaki alanıdır.
Integral (animasyon) nedir

f'(x) = F(x) ise

olur.

Belirli integral ise alt ve üst sınırlarla belirlendiğinden integral alma işleminden sonra sınırlar ilkel fonksiyona konularak birbirinden çıkarılır ve değer yani fonksiyonun o sınırlar arasında belirttiği alan bulunmuş olur.

Örneğin ; a'dan b'ye kadar F(x) fonksiyonun belirttiği alan (S) ya da alt sınırı : a , üst sınırı : b olan integralin değeri istenirse :

1 - İntegralin önündeki fonksiyonun integrali alınır.

olarak bulunur.

2 - Bulunan f(x) fonksiyonuna önce üst sınır (b) verilerek f(b) bulunur.Sonra da alt sınır olan (a) verilir ve f(a) bulunur.

3 - Son aşamada f(b)-f(a) işlemi yapılarak istenen değer ( a ve b arasındaki F(x)'in belirttiği alan (S) ) bulunur.

ör.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.