Belgrad Kuşatması (1440)

Belgrad Kuşatması, Macaristan Krallığı'nın elinde bulunan Belgrad'ın (o dönemdeki adı Nándorfehérvár) 1440'ta Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılması. Farklı kaynaklara göre üç ilâ yedi ay arasında süren kuşatma Osmanlı açısından başarısızlıkla sonuçlanmış ve şehir Macaristan Krallığı'nın kontrolünde kalmıştır.

Belgrad Kuşatması
Tarih1440
Bölge
Sonuç Macaristan Krallığı zaferi
Taraflar
Macaristan Krallığı Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
II. Murad

Kuşatma

1439 baharında Sırbistan üzerine sefere çıkan Osmanlı Padişahı II. Murad önderliğindeki ordu, üç ay kadar süren kuşatma sonucunda, Ağustos ayında Semendire'yi ele geçirdi.[1] Ordu, Nisan 1440 sonlarında Belgrad'a ulaştı.[1] Kuşatmanın üçüncü ayında, Macaristan Kralı III. Władysław, kuşatmanın kaldırılması konusunu görüşmek üzere Murad'a elçiler gönderdi.[2] Bir müddet sonra kuşatma kaldırıldı ve Osmanlı kuvvetleri İstanbul'a döndü.[2] Kuşatmanın süresi ile ilgili farklı görüşler bulunmakta olup; Ruhi üç, İbn-i Kemal dört, Joseph von Hammer-Purgstall ile Konstantin Josef Jireček altı, Johann Wilhelm Zinkeisen ise yedi ay olarak vermektedir.[2]

Kaynakça

  • Aslantaş, Selim (2011). "Belgrad-ı Dârü'l-Cihad". Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15. sayı. ISSN 1305-5992.
  1. Aslantaş, Selim; ss. 19
  2. Aslantaş, Selim; ss. 20
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.