Bekir Ağa

Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın himayesinde İstanbul'a gelen Bekir Ağa, II. Abdülhamid'in koruduğu ve binbaşılığa yükselttiği, okur-yazar olmayan, alaylı olarak tabir edilen çekirdekten yetişme subaylardandı. 1872 yılında, daha sonra kendi adıyla anılacak olan Seraskerlik Dairesi'nin hapishanesine müdür olarak atanmıştır. Bekir Ağa ve Bölüğü acımasızlığı, ölçüsüz şiddet kullanması ve etrafına dehşet saçmasıyla ün yapmıştır.

Bekir Ağa (1817 - 1887), Türk asker.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.