Bayramşah, İnegöl

Tarihçe

Köy yeni kurulduğunda mahallenin belirli bir adı yoktur. Bir bayram günü padişah köye gelir padişah köylülere sorar: bu mahallenin adı nedir? Mahallenin önde gelen yaşlıları mahallenin adı yok derler. Adsız köy olur mu? der padişah. Padişahın geldiği gün bayram günüdür, O gün mahallenin adını koyar. O günden sonra mahallenin adı Bayramşah diye kalmıştır.

Coğrafya

Bursa il merkezine 56 km, İnegöl ilçesine 16 km uzaklıktadır.

Kaynakça

    Dış bağlantılar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.