Bayburt Kuşatması

Bayburt Kuşatması; Osmanlı İmparatorluğu'nun, Safevi Devleti'nin elinde bulunan şehri ele geçirmesiyle sonuçlanmıştır.

Bayburt Kuşatması
1514 İran Seferi
Osmanlı-İran savaşları

Kale'nin günümüzdeki durumu
Tarih17 Ekim 1514
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Safevi Devleti
Komutanlar ve liderler
Bıyıklı Mehmed Bey
Mustafa Bey
Kara Maksud-i
Çatışan birlikler
Trabzon ve Yanya Sancakları'ndan oluşan müşterek kuvvetler Garnizon

Kuşatma

Ağustos 1514'te gerçekleşen Çaldıran Muharebesi sonucu Safevi Devleti, Kuzey Anadolu'daki gücünü kaybetti ve kalelerini koruyamaz hale geldi. Otorite yetersizliğinden faydalanmak isteyen Yavuz Sultan Selim, kışlamak üzere Amasya'ya geçerken, Trabzon Valisi Bıyıklı Mehmed Bey ve Yanya Valisi Mustafa Bey'den müşterek bir kuvvet oluşturarak kuzey yolunda önemli konumları olan Bayburt ve Kiğı'nın kuşatılmasını emretti.

Osmanlı ordusu Bayburt önlerine geldiğinde kalenin muhafazasını üstlenen Safevi komutanlarından Kara Maksud-i'ye teslimname gönderdi. Reddedilmesi üzerine ne zaman başlandığı bilinmeyen taarruzlar sonucu kale, 17 Ekim Salı günü zaptedildi.

Kiğı kalesi ise kuşatılmadan önce teslim olduğunu bildirip anahtarlarını Bıyıklı Mehmed Bey'e gönderdi. Kısa sürede iki önemli kalenin fetih haberini alan Padişah, Bıyıklı Mehmed Bey'i Paşa yaparak; Bayburt, Erzincan ve Karahisar Sancakları'nı da halihazırda bulunan Trabzon Sancağı'na ilave etti.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.