Bayazıt milletvekilleri listesi

Bayazıt milletvekilleri

  1. Bayazıt, Büyük Millet Meclisi’nin 18 Ağustos 1920 tarih ve 36 sayılı Kararıyla Erzurum’dan ayrılarak il olmuştur.[1]
  2. Bayazıt İl Merkezi, 24 Kasım 1926 tarih ve 4395 sayılı Kararname ile Karaköse’ye nakledilmiştir.[2]
  3. Bayazıt İlinin adı, 1938’de Ağrı olarak değiştirilmiştir.[3]

Milletvekilleri listesi

Meclis DönemiMilletvekiliSiyasi Parti
TBMM 1. DönemMehmet Atıf BayazıtYok
Hacı Mehmet Önay
Refik Saydam
Süleyman Sudi Acarbay
Şevket Beyazit
TBMM 2. DönemSüleyman Sudi AcarbayCumhuriyet Halk Partisi
Şefik Baydar
TBMM 3. DönemHalit BayrakCumhuriyet Halk Partisi
İhsan Tav
Şefik Baydar
TBMM 4. DönemHalit BayrakCumhuriyet Halk Partisi
İhsan Tav
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
TBMM 5. DönemHalit BayrakCumhuriyet Halk Partisi
İhsan Tav
Mehmet Ubeydullah Hatipoğlu
Hüsamettin Kural

Kaynakça

  1. TBMM Kavanin Mecmuası, Cilt: 1, 3. Basım, Ankara, 25 Mart 1943, s. 419.
  2. Düstur 3. Tertip, Cilt: 8, 2. Basım, Ankara 1946, s. 11.
  3. Yurt Ansiklopedisi, I. Cilt, İstanbul, 1981 s. 360.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.