Basit rastgele örnekleme

Basit rastgele örneklem almanın ana prensibi her bir anakütle elemanının aynı olasılıkla örneğe girebilmesidir. Bu bir olasılık örneği tanımına uyar, çünkü her bir anakütle elemanı için örneklemde bulunma olasılığı bir Bernoulli dağılımı gösterir. Eğer anakütle büyüklüğü N ile ifade edilirse, her bir anakütle elemanı 1/N olasılıkla örnekde bulunur.

Bu prensibi uygulamak için şu aşamalar uygulanır:

  1. Anakütlenin her bir elemanı tespit edilir ve tespit edilen elamanların her birine bir sayısal kod verilir. Genellikle kodlar birbirini takip eden sayılar halinde sıralama düzeni halindedir ve sanki sayısal bir isimdir.
  2. İkinci aşamada en uygun örneklem hacmi, yani n, tayin edilir.
  3. Bir rastgele numara üretici alet kullanılarak istenilen n sayıda (birbirinden değisik olması tercih edilir) rastgele sayı çıkartılır. Rassal sayılar gayet çok olduğu için bir çeşit geri koymadan örnek alma deneyim sonucu olan n tane rastgele sayı aynı olasılığa haizdir.
  4. Bu rastgele n numara anakütle elemanlarının kodları ile karşılaştırılır. Kod numarası, çekilmiş olan rastgele sayıya eşit olan elemanlar örnek elemanı olarak seçilirler.

Dipnotlar

    Ayrıca bakınız

    Dış kaynaklar

    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/11/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.