Barbitürat

Barbitürat, sakinleştirici ve uyku getirme amacıyla kullanılan ağır bir etki yaratabilen, anestezik amaçlı da kullanılabilen bir ilaçtır.

İlk barbitürat, 1860'lı yıllarda Almanya'da elma asidi ve insan idrarı gibi maddelerden oluşturulup Adolf von Baeyer tarafından üretilmiştir.

Barbitüratların Sınıflandırılması

Barbitüratlar; hipnotik ve/veya sedatif etki sürelerine göre dört gruba ayrılırlar:

1. Uzun (6 saat veya daha fazla) etki süreli barbitüratlar,

2. Orta (3-6 saat) etki süreli barbitüratlar,

3. Kısa (3 saatten daha az) etki süreli barbitüratlar

4. Çok kısa etki süreli barbitüratlar

Farmakokinetik Özellikleri

Sedatif ve hipnotik olarak genellikle ağız yolundan kullanılırlar.

Barbitüratlar vücutta yaygın bir şekilde dağılırlar . Fötal dolaşıma ve süte kolayca geçerler.

SSS'ine giriş hızları, etkilerinin başlaması için geçen süreyi belirler.

pKa değerleri plazmanın ve diğer ekstrasellüler sıvıların pH değerine yakın bulunduğundan bu sıvıların pH'sindeki ufak değişmeler ilaçların iyonizasyon derecesinde belirgin değişiklik yapabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.