Balkaya Dağı

Balkaya Dağı, Türkiye'nin güneydoğu ucunda, Hakkâri ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Dağ, Şemdinli ilçesinin güneybatısında Türkiye-Irak sınırında yer alır. Dağın batı yamaçları boyunca Türkiye - Irak sınırı uzanır.

Balkaya Dağı
Doruğunun yüksekliği:2487 m.
Enlem:
Boylam:
Yeri:Şemdinli, Hakkâri, Türkiye
Sıradağlar:Güneydoğu Toroslar
Türü:Volkanik

Dağ doğudan batıya doğru 7–8 km. boyunca çok hafif bir meyille yükselir. Kuzey, batı ve özellikle güney yamaçları dik olarak alçalır. Zirvesi batısında yer almakta olup 2487 metredir. Şemdinli çayı dağın kuzey yamacından geçerek Irak sınırlarına girer.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.