Balamir

Balamber Han (Balamir); Çiçi Yabgu’nun dokuzuncu, Mete Han'ın 15. göbekten torunu, Hun hakanı Haylundur kabilesinin de reisiydi.

10 tümen askeri vardı. (Bu günkü 100 bin asker civarı). Hun başbuğu Balamber idaresindeki büyük taarruz, önce Doğu Gotlarına çarptı ve bu devleti yıktı (374), Doğu ve Batı Gotları ortadan kaldırdı. Hun topraklarını genişletti. Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanları, Volga-Don bölgesindeki Sarmat ve İskitleri buyruğu altına aldı. Dayanacak gücü kalmayan Kral Ermanarikh intihar etti.

Haylundurlar Macaristan'dan Anadolu'ya gelip Karaman, Sivas ve Konya'ya yerleştiler. Tanrıya inanan bir kavimdi. Bu göç MS 560-600 yılları arasında gerçekleşti. Balamber'in bir hanımı Gotlardan idi. Çocukları Almanya'da kaldı ve Baltıklara gitti. Balamber Oğuzlar'ın atasıdır. Balam-ber yani oğul veren ya da çocuk veren anlamına gelir.

Hun İmparatorluğu ve yönetimde bulundukları süreler: (374496)

  1. Balamber, (Balamir) (374 – Bilinmiyor)
  2. Uldız (batı) (380? – 410), Balamberin oğlu ya da torunu
  3. Karaton (batı) (410422)
  4. Rua (422434), Muncuk, Aybars ve Oktar’ın kardeşi
  5. Attila (434453), Muncuk’un oğlu
  6. İlek (453454), Attila’nın oğlu
  7. Dengizik (454496), Attila’nın oğlu
  8. İrnek (496 – Bilinmiyor) , Attila’nın oğlu
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.