Balıklı Camii

Balıklı Camii
Temel bilgiler
Yer Kütahya, Türkiye
İnanç İslam
Açılış yılı 1236
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Özellikler
Minare sayısı 1

Balıklı Camii, Kütahya'da bulunan, II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında İmadüddin Hezâr Dînârî'nin 1236'da yaptırdığı camidir.[1]

1381'de Süleyman Şah zamanında Germiyan ümerasından Özbek Su Başı, esaslıca tamir ettirmiştir.[2] 1642 yılında Salih Mehmet Efendi tarafından minberi ve çift şerefeli minaresi yaptırılmıştır. Salih Mehmet Efendi'nin kabri minare dibindedir.[3] 1800 yılında Kavaf Hacı Mustafa’nın oğlu tarafından adeta yeniden yaptırılmış, 1897 tarihinde birçok hizmetleri ve eserleri ile tanınan Mutasarrıf Ahmed Fuad Paşa zamanında da halkın katkılarıyla ve Baş atip Ali Efendi'nin kılavuzluğunda bir kez daha tamir görmüş, bundan sonra da ufak tamirlerle bu günlere gelmiştir.[4]

Galeri

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 22
  2. Uzunçarşılı, İ.H. a.g.e., İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 78
  3. Uzunçarşılı, İ.H. a.g.e., İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 123
  4. Kalyon, Mustafa M. Kütahya'da Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri, Kütahya Belediyesi Kültür Yayınları, 2000, sayfa, 152-153-154
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.