Bahaeddin Güney

Bahaeddin Güney, (d. 1936 Seydişehir, Konya), Türk bürokrat.

1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni,1964 yılında Hukuk Fakültesini, 1968 yılında TODAİE'yi bitirmiştir. Yunak, Varto, Ermenek, Soma, Mudurnu ve Bozcaada Kaymakamlıkları ile Eskişehir ve Antalya Valilikleri yapmıştır.

Başlıca Eserleri

 • Bahar Rüzgarı (Öyküler.1960)
 • Ada Akşamları (Şiirler.1962)
 • Bozcaada’nın Özel İdaresi ve Lozan Anlaşması (1963)
 • Mudurnu- Toplum Kalkınması,Sorunlar ve Çözüm Yolları (1964)
 • Kalkınma ve İdareci (1965) (Mülkiyeliler Birliği Ödülü'nü kazanmıştır)
 • Ermenek-Toros'ların Sosyo-Ekonomik Yapısı (1967)
 • Varto-Doğu'nun Sosyo-Ekonomik Yapısı Sorunlar ve Çözüm Yolları (1971)
 • Türkiye ve Doğal Afetler (1975) Savunma Kolej Ders Kitabı.
 • Sabotajlar (Savunma Koleji Ders Kitabı) (1978 )
 • Antalya Sosyal ve Kültürel Yapı, Turizm Sektörünün Hedef ve Stratejileri (1984)
 • Antalya Selçuklu Eserleri (1985)
 • Antalya Turizm Gelişim Projelerinin Uygulanması, Türkiye ve Dünya Turizmi için Önemi, Sorunlar ve Çözüm Yollan (1986) Avrupa Konseyi Ödülünü kazanmıştır)
 • Kalkınan Eskişehir Sosyal ve Kültürel Yapı, Ekonomik Projeler (1989)
 • Beyaz Altın (Lületaşı) ve Tarihi Beyaz Altın Yolu (1990)
 • Yunus EMRE ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (1991) Birleşmiş Milletler UNESCO Ödülü'nü kazandı)
 • 1991 Dünya Yunus EMRE ve Sevgi Yılı'nın Dünya Ulusları ve Türkiye için Önemi (1991)
 • Balllıhisar-Pesinus Uygarlıklar Ülkesi Türkiye ve Avrupa’ya Açılan Kapı (2002) (Belçika Kralı II. Albert'in, "Üstün Hizmet Ödülü"'nü kazandı)
 • Uygarlıklar Ülkesi Türkiye; Büyük Frikya Vadisi Kültür Projesi (2004)
 • Nizami'den Yunus Emre'ye, Atatürk'ten Haydar Aliyev'e Uzanan Sevgi ve Barış Yolu (2006) Azerbaycan Vektor Uluslararası İlim Merkezi Başkanı ve Türk Dünyası İlimler Akademisi Rektörlüğü’nün "Türk Dünyası'na Üstün Hizmet Ödülü"'nü kazandı.)
 • Gelibolu'nun Türkiye, Avrasya ve Dünya Tarih ve Coğrafyasındaki Yeri ve Önemi (2007)
 • Yerel Yönetimler ve Kültür Hizmetleri (2008)
 • Öz Türk Yurdu Nahçıvan (2009)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.