Bahş

Bahş (Farsça: بخش bakhsh), İran'nın yönetim birimlerinden biri.

Her ostan birkaç tane şehristan'dan ve her bir şehristan bir veya birden fazla bahş'tan meydana gelir. Bir bahş genellikle onlarca köyün bağlı olduğu bir yerleşim biriminden oluşur. Bahşın resmî yöneticisi ve bahşdari denilen yönetim biriminin başındaki kişiye bahşdar denilir.

Bu idari bölünlenmeyi daha iyi anlamak için aşağıdaki tablo faydalı olabilir. P bölgesinin iki ile bölündüğünü düşünelim: A ve B diye. A ilinin üç kesimi vardır: Merkez, X ve Y. Merkez kesimi M Şehrini; ilin baş şehrini içine almaktadır. Her kesim bir veya daha fazla şehir ve/veya bir veya daha fazla kırsal yerleşime sahip olabilir.

Örnek

Ostan (Bölge) Şehristan (İl) Bahş (İlçe) Şehir (Kent) / Dehestan (Bucak) Deh (Köy)
Bölge P Şehristan A Merkezi Kent M (Merkezi)
Kent N
Dehestan (Bucak) T Köy1, Köy2, Köy3, Köy4
Bahş X Kent O
Dehestan (Bucak) U Köy5, Köy6
Bahş Y Dehestan (Bucak) V Köy7, Köy8, Köy9
Şehristan B Merkezi Kent Q

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.