Badajoz Emirliği

Günümüzde İspanya'nın Ekstremadura Özerk Bölgesinde bulunan Badajoz (Arapça بطليوش) şehri 875 yılında Galisyalı Müslüman İbn Mervan tarafından kurulmuştur. Şehir daha sonraları küçük bir Morok Krallığı olan Badajoz Emirliğine (Arapça Ta'waif al-Batalyaws) 1022'den itibaren başkentlik yapmıştır. Emirliği uzun süre Berberi kökenli Aftasid hanedanlığı (Arapça Banu el-Aftas) yönetmiştir. Kurtuba Halifeliğinin son Badajoz valisi Slav kökenli Ebu Muhammed Abdullah'ın (Sapur el-Katip) ölümü üzerine Abdullah ibn Muhammed (I. El-Mansur) (lakabı al-Mansur Billah) tarafından ele geçirilmiştir. I. Mansur Billah, Allah'ın övdüğü muzaffer ünvanıyla Duro nehrinden, Tejo nehrinin güneyine kadar olan bölgenin önemli bir bölümünü feth ederek Batı Endülüs'ün önemli bir parçasını yönetmiştir. Ancak bu bölgenin hakimiyetini hiçbir zaman tek başına sağlayamamıştır. Buna rağmen Aftasidler döneminde bölge önemli bir İslam kültür merkezi olmuştur. 1055 yılında Emirlik Leon-Kastilya Krallığına bağlı özerk bir statüye girmiş, kuzey taraflarında ki toprakların önemli bir bölümünü kaybetmiş (Mondego nehrinin güneyindeki toprakları), isyanlarla çalkalanmış ve Leon-Kastilya Krallığına vergi ödenmek zorunda kalmıştır. Sevilla Emirliğini hakimiyetleri altında bulunduran Abbadid hanedanlığının yardımlarıyla içteki isyanları bastırarak emirlik bir nebze kötü günleri atlatmıştır. Buna rağmen ağır yaralar alan emirlik Kuzey Afrika kökenli bir devlet olan Murabıtların (1094) hakimiyeti altına girerek son bulmuştur. 1144-1151 yılları arasında bağımsız olarak yönetilen şehir 1151 yılında bu sefer Murabıtlara son veren yine Kuzey Afrika kökenli bir devlet olan Muvahhidlerin hakimiyetine girmiştir. 1169'da şehir Portekizlilerin eline geçmiş ancak bir yıl kadar sonra tekrar Muhavidler hakimiyetine geçmiş ve 1227'de Leon-Kastilya Kralı IX Alfonso tarafından ele geçirilerek Morok hakimiyetinden tamamen çıkmıştır.

Emirler Listesi

Ebu Muhammed Abdullah bin Muhammed el Sapur el-Katip: 1013-1022 (Slav kökenlidir).
Abdullah ibn Muhammed ibn Maslamah ibn el-Aftas: 1022-1027 (Aftasid hanedanlığı) (I. El-Mansur).
Sevilla hakimiyeti dönemi: 1027-1034.
Abdullah ibn Muhammed ibn Maslamah ibn al-Aftas: 1034-1045 (Aftasid hanedanlığı) (I. El-Mansur ((ikinci kez)) )
Ebu Bekir Muhammed ibn Abdullah el-Muzaffer: 1045-1067 (Aftasid hanedanlığı)
Yahya ibn Muhammed el-Mansur: 1067-1073/1079 (Aftasid hanedanlığı) (II. El-Mansur).
Umar ibn Muhammed al-Mütevekkil: 1073/1079-1094 (Aftasid hanedanlığı).

Murabıtlar hakimiyeti: 1094-1144.
Aben Hacham: 1144-1145.
Batı Endülüs Emirliği hakimiyeti: 1145-1146.
Sidrey 1146-1151.
Muhavidler hakimiyeti: 1151-1169.
Portekiz hakimiyeti: 1169-1170.
Muhavidler hakimiyeti: 1170-1227.
Leon-Kastilya Kralığı kontrolü: 1227 - (Batı parçası hariç)

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.