Babayerli

Babayerli, evlilikten sonra çiftin erkek tarafının akrabaları yanında yerleşmesi[1][2] ve böyle sosyal sistem geliştiren toplumları sosyal antropolojide belirten terim. Buradaki yerden kastedilen damadın ailesinin bulunduğu ev, köy, kasaba, şehir gibi yakınlıktır ve Türkçede kadınların evlenmesini ifade etmede kullanılan "göçmek" (halk ağzında "köçmek") fiili gelinin damadın ailesinin bulunduğu yere göçmesini belirtir. Etimolojik olarak "gelin" kelimesi de "gelmek" fiilinden köken alır. Evli çiftin kadın tarafının yanına yerleşmesine ise anayerli (matrilocal) adı verilir. Babayerlilik anayerliliğe göre toplumların çoğunda (Türkler, Kürtler, Araplar, Eskimolar, Hititler ...) görülür.

Kaynakça

  1. "Etnoloji Sözlüğü". kitaplar.ankara.edu.tr. ss. 35. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/869.pdf. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2016.
  2. "Budunbilim Terimleri Sözlüğü". kitaplar.ankara.edu.tr. ss. 12. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/867.pdf. Erişim tarihi: 18 Temmuz 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.