Bağlamcılık

Felsefede bağlamcılık, bir eylemin, sözün, ifadenin içinde oluştuğu bağlamı vurgulayan ve bu eylem, söz ve ifadelerin yalnızca ilgili bağlam yoluyla anlaşılabileceğini savunan bir dizi görüştür. Bağlamcı görüşler, felsefi olarak birbirine zıt kavramların ("P anlamına gelme", "P olduğu bilme", "A olmak için nedeni olma" ve hatta "doğru olma" yahut "haklı olma" gibi) yalnızca kendi bağlamlarında anlam kazanabilirler. Bazı filozoflar bu bağlam bağımlılığının, göreceliğe yol açabileceğini söylerler. Bağlamcı görüşler felsefede giderek popüler bir hale gelmektedir.

Etikte, bağlamcılık olumsal etik ya da ahlaki görecelilikle ilişkilidir.

Kriminoloji alanındaki kimi deneysel çalışma yöntemleri karşılaştırmalı bağlamsal çözümleme adlı bir yöntem geliştirmişlerdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.