Bağlı durum

Kuantum fiziğinde, bir bağlı durum ya da bağlı hâl, uzayın bir veya birden çok noktada kalmasına sağlayan potansiyelle karşı karşıya gelmiş parçacığın özel bir kuantum halidir. Bu potansiyel dışarıdan gelebilir veya başka maddelerin varlığından kaynaklanabilir.

Parçacık bileşenleri ve elementlerinin çeşitli ailelerinin ve bu ailelerin etkileşimlerini açıklayan teorilerin bir özeti.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.