Bağdatlı Ruhi

Bağdatlı Ruhi

Bağdatlı Ruhî (ö. 1605), Türk Divan edebiyatı şairi. Terkib-i Bend'i ile ünlüdür.

Hayatı

Bağdat doğumlu olduğu bilinen şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Bağdat doğumlu olduğu için Bağdatlı Ruhî olarak anılmıştır. Gerçek ismi Osman'dır. Babası Osmanlı ordusunda bir askerdi, kendisi de sipahi olmuştur. Dönemin önemli, ünlü isimleriyle arkadaşlık kurmuştur. Çeşitli savaşlara katılmıştır. Eleştirel tarzı ve yalın üslubu ile ünlenmiştir. Toplumun sorunlarına ilişkin yazmayı tercih etmiştir. 1605 yılında Şam'da öldüğü bilinmektedir.

Çalışmaları

Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair hiç kuşkusuz Fuzûlî'dir, Fuzûlî'nin oğlu Fazlı ile de arkadaşlık kurmuştur. Revaçta olan aşk, kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır.

Hiç kuşkusuz Bağdatlı Ruhi'nin en önemli eseri Terkib-i Bend isimli manzumesidir. 17 bendlik bu manzumeye Şeyh Galip, Ziya Paşa gibi bazı edebiyatçılar nazireler yazmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.