Bağdat Hatun

Bağdat Hatun ((?) - 1335), İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır'ın eşi.

Bağdat Hatun
Eş(leri) Emir Hasan Büzurg
Ebu Said Bahadır
Babası Emir Çoban
Ölüm 1335

Hayatı

Babası İlhanlı Devleti'nde kumandan Emir Çoban'dır. 1323’te Celayirli Emir Hasan Büzurg (Şeyh Hasan) ile evlendi. İki yıl sonra kendisini görüp beğenen İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır, Bağdat Hatun ile evlenmek istedi. Bu durumda Cengiz yasasına göre hanın beğendiği bir kadın evli bile olsa kocasının onu boşaması gerekiyordu. Bu durum Bağdat Hatun'un babası Emir Çoban ile Ebu Said Bahadır'ın arasının açılmasına ve sonrasında hükümdarın babası ile kardeşlerini öldürmesine sebep oldu.

Sonunda eşi Emir Şeyh Hasan'dan boşanıp Ebu Said Bahadır ile evlendi. Ebu Said Bahadır nezdinde saygınlığı artarak sarayda baş kadınlığa yükselerek Hüdâvendigâr lakabını aldı. Ancak bir süre sonra Bağdat Hatun'un aleyhinde olan kişiler onun eski eşi Emir Şeyh Hasan'la haberleştiğini iddia ettiler. Bu durum Ebu Said Bahadır'ın ona karşı olan güvenini ve sevgisini sarstı. Bu iddianın asılsız olduğu anlaşılınca eski eşi Emir Şeyh Hasan tutuklanmayıp bağışlandı.

Ebu Said Bahadır 1333'te Bağdat Hatun'un yeğeni Dilşad Hatun'la evlenince eşine karşı kin duymaya başladı. İbn Battuta eşini zehirlediğini söylemektedir.[1] Kocasından sonra tahta çıkan Arpa Han, Ebu Said Bahadır'ın ölümünden Bağdat Hatun'u sorumlu tuttu ve hamamda başına topuz vurularak öldürüldü.[2]

Popüler kültürdeki yeri

Kaynakça

  1. İbn Battuta, er-Rihle, Beyrut, ts., s. 230
  2. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 4,  sayfa: 444
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.