Büyük güç

Düvel-i Muazzama (İng: Great Powers , Fr: Grande Puissance). Düvel devlet kelimesinin çoğuludur. Günümüz Türkçesi ile Büyük Devletler, Büyük Güçler olarak ifade edilebilir. Genel olarak bu terim ekonomileri, dış siyasetleri ve askeri güçleri ile küresel alanda etkisi olan devletleri kapsamaktadir.

Avrupa'da bu terim ilk olarak, Napolyon sonrası dönemde devletler arası ayrımını ifade etmek ve dünya ölçeğinde etkili olan güçleri ayırt edebilmek için kullanılmış ve Osmanlı İmparatorluğu'na terim bu dönemde geçmiştir. İmparatorluğun son dönemlerinde Avrupa'nın süper güçlerini betimlemek için bu ifadeye sıklıkla başvurulmuştur.

Tarihe göre büyük güçler


1815

Avusturya

Fransa

Prusya

Birleşik Krallık

Rusya

1867

Avusturya-Macaristan

Fransa

Kuzey Almanya

İtalya

Birleşik Krallık

Rusya

1878

Avusturya-Macaristan

Fransa

Almanya

İtalya

Birleşik Krallık

Rusya

1914

Avusturya-Macaristan

Fransa

Almanya

Japonya

İtalya

Birleşik Krallık

Rusya

Amerika Birleşik Devletleri

1919

Fransa

Japonya

İtalya

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

1939

Fransa

Almanya

Japonya

İtalya

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Sovyetler Birliği

1945

Çin

Fransa

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri

Sovyetler Birliği

1991

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

İtalya

Birleşik Krallık

Rusya

Amerika Birleşik Devletleri

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics
  • Kenneth N Waltz, Theory of International Politics by Kenneth Waltz
  • Eugene R. Witkopf, World Politics: Trend and Transformation by
  • Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.