Büyük denizanaları

Büyük denizanaları ya da Scyphozoa (Lat. Scyphus (kadeh), zoon (hayvan)), denizanalarını içeren bir Knidliler (Haşlamlılar) sınıfıdır.

Scyphozoa
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Animalia - Hayvanlar
Alt âlem: Eumetazoa - Gerçek dokulular
Şube: Cnidaria - Knidliler
Sınıf: Scyphozoa - Büyük denizanaları
Takımlar
  • Stauromedusae
  • Coronatae
  • Semaeostomeae
  • Rhizostomae

Hepsi denizlerde yaşayan oldukça küçük bir gruptur. Yaşam döngülerinde polip formlar da bulunmakla beraber medüz formlar daha çoğunluktadır. İlk kas hücrelerinin görüldüğü gruptur.

Polip formları genellikle tekil yaşayan hayvanlardır. Medüz formlar ise kenarları loblu ve strabilasyonla oluşan en büyük medüz canlıları oluşturan grubu oluşturur.

Denizanasının gelişim döngüsü

Yapısal olarak dört ışınlı radyal simetri gösterirler. Vücutlarının iç ve dış çeperleri arasındaki mezoglea tabakasıyla birlikte jelatin tabakası halinde bir görünümleri vardır. Vücut şeklilleri kadeh, borazan, kubbe, tabak, piramit vs. şeklinde olabilir. Bazılarında ışık verme yeteneği bulunur. Vücutlarının mezoglea tabakaları içinde simbiyotik canlılar bulunabilir.

Karnivor olarak, küçük deniz canlıları, yumurtalar ve larvalarla beslenirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.