Büyük Göç

Büyük Göç, Afrika kıtasının güneyinde yerleşik olan Boerlerin bölgenin Birleşik Krallık tarafından ilhakı sonucu 1835 ile 1841 yılları arasında Cape Kolonisi'nden göçünü ifade etmektedir.

Büyük Göç güzergahlarını gösteren harita

1814 yılında Cape Kolonisi'nin Britanya tarafından ilhak edilmesi sonucu bölgeye yerleşen Britanyalı göçmenlerin sayısı artmış, o güne kadar bölgede etkin olan Boerler azınlık konumuna düşmüştür. Buna ilaveten bölgede İngilizce tek resmî dil olarak kabul edilmiş ve İngiliz yasaları yürürlüğe koyulmuştur. Bu yasalar kapsamında özellikle beyazlar ile özgür olan siyahilerin eşit statüde kabul edilmesi, o güne kadar siyahileri köle olarak kullanan Boerleri olumsuz etkilemiştir.

Bu kararlardan etkilenmemek ve köleleri gündelik hayatlarında kullanabilmek adına 1835 yılında Cape Kolonisi'nin kuzeydoğusuna göçü başlatan Boerler'de öncü grup olarak bu süreci başlatanlara Voortrekker (Türkçe: Önden göç edenler) ifadesi kullanılmıştır.

1835 ile 1841 yılları arasında gerçekleştirilen Büyük Göç dönemi boyunca 14.000 Boer (Afrikaner), Turuncu Nehir'in kuzey kıyılarına göç etmiş, burada da birçok Boer cumhuriyeti kurarak yaşamaya devam etmişlerdir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.