Büyük Bulgaristan

Büyük Bulgaristan , tarihi bir ulusal devlet ve Makedonya, Trakya, Dobruca ve Mezya'nın çoğunu içerecek modern bir Bulgar irredentist milliyetçi hareketle ilişkili bölgeyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bulgar Exarchate (1870-1913) haritası.
İstanbul konferansına göre Bulgaristan 1876.
Annex to the 1878 Treaty of San Stephano, showing the boundaries of Bulgaristan.
The borders of Bulgaria according to the Preliminary Treaty of San Stefano and the subsequent Treaty of Berlin (1878).
Territorial changes following the two Balkan Wars (1912-1913).
Bulgarian campaigns during World War I (1916-1918).
Bulgaria during World War II (1940-1944).

Geçmiş

Daha büyük önerilen Bulgar devleti Ayastefanos Antlaşması altında önerildi . İrredentizm ve milliyetçilik meselesi, 1878 San Stefano Antlaşması'ndan sonra daha fazla önem kazandı. Tuna ile Balkan Sıradağları (Stara Planina), Morava vadisinde Sofya, Pirot ve Vranje, Kuzey Trakya, Doğu Trakya'nın bir kısmı ve neredeyse tüm Makedonya dahil olmak üzere Bulgaristan Prensliği'ni kurdu. . Bu antlaşma, Büyük Bulgaristan için daha sonraki iddiaların çoğuna zemin hazırladı. Bununla birlikte, San Stefano Antlaşması bir ilkti ve yeni oluşturulan Bulgaristan'ın sınırları Berlin Antlaşması'nda kuruldu. Önceki bölgenin üçe bölünmüş olduğunu gördü - Bulgaristan Prensliği, Doğu Rumeli'nin özerk eyaleti ve Osmanlı kontrolü altında kalan ve her ikisi de Bulgar çoğunluğu ile nüfuslu olan Makedonya. 20. yüzyılın başlarında Makedonya'nın kontrolü , hem 1912-1913 Birinci Balkan Savaşı hem de 1913 İkinci Balkan Savaşı'nda savaşan Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan arasında önemli bir tartışma konusu oldu.

Dünya Savaşı sırasında, söz konusu bölgelerin bazıları Bulgaristan'a eklenmiştir. Mihver güçler tarafında savasan Bulgaristan'a Nazi Almanya'sı tarafından bir ödül olarak verilmiştir. Bu topraklar Yunanistan'dan Doğu Makedonya ve Batı Trakya; Yugoslavya'dan Vardar Makedonya; Romanya'dan da Güney Dobruca'dır. Güney Dobruja hariç, bu imtiyazlar Müttefiklerin zaferiyle tersine çevrildi (yani 1947 Paris Barış Konferansı'nda).

Ayrıca bakınız

  • Bulgar milleti

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.